Cửa cuốn khớp thoáng Austgrill 1

Thông số kỹ thuật cửa cuốn khớp thoáng Austgrill 1

Loại cửa: GR1
Kích thước tối đa (HpbxWpb): 5.0m x 6.0m
Kích thước tối thiểu (HpbxWpb): 2.5m x 2.8m
Vật liệu thân cửa: Inox SUS 304 vuông 18x18mm
Độ dày: 0.8 mm
Kích thước ô thoáng: 400×100 mm
Màu sắc: Inox
Vị trí lô cuốn: Trong